Vägen från Johnny till Gustav Eriksson (Vasa)

Som kuriosa kan också berättas att jag funnit vägen från min fru (som är född i Gällivare och jag i Stockholm) till Gustav Eriksson (Vasa) samt vägen mellan oss.


Antavla till 1167 Moklinius Andreas Nicolai (9 generationer)
Stamtavla till 18:2 Erik Beckius f1722 (3 generationer)
Antavla till Fredrik I av Danmark (8 generationer)
Fredrik I son Christian III frus syster Katarina var gift med Gustav Eriksson (Vasa)Antavla till Moklinius Andreas Nicolai (9 generationer)

Andersson, Johnny Född 1946

Generation I
Far
Andersson, Gottfrid Född 1902 

Generation II
Far
Andersson, Anders Erik Torpare, Nasare. Född Före äktenskapet 1862-07-01 i Nässelbo, Möklinta (U). Död 1940-09-20 i Bår, Möklinta (U). 

Generation III
Far
Jansson, Anders  Arbetare, Torpare. Född 1832-02-06 i Bår, Möklinta (U). Död 1905-05-05 i Uppsala. 

Generation IV
Far
Andersson, Jan  Torpare, Skomakaredräng. Född 1806-10-21 i Leckenbo, Möklinta (U). Död 1886-01-18 i Möklinta (U). 

Mor / Hustru
Larsdotter, Maria. Född 1809-12-08 i Karl-Pers, Bår, Möklinta (U). Död 1888-11-22 i Möklinta (U). 

Generation V
Marias Far
Jansson, Lars Bonde. Född 1758-08-24 i Karl-Pers, Bår, Möklinta (U). Död 1815-10-21 i Karl-Pers, Bår, Möklinta (U). 

Generation VI
Mor
Matsdotter, Kerstin. Född 1728-09-08 i Östervad, Möklinta (U). Död 1764-12-12 i Karl-Pers, Bår, Möklinta (U). 

Generation VII
Mor
Ersdotter, Anna. Född 1703-04-10 i Östankil, Möklinta (U). Död 1783-07-26 i Östervad, Möklinta (U). 

Generation VIII
Far
Andersson - Macklin, Erik. Bonde i Östankil, Möklinta. Född 1665-04-07 i Östankil, Möklinta (U). Död kl.09:00 1742-08-07 i Östankil, Möklinta (U). 

Källor: t.o.m. hit Kyrkböcker härefter Herdaminne mm.

Generation IX
Far
Moklinius, Andreas Nicolai. Kaplan (Komminister) i Möklinta. Född 1622 i Arboga stadsförs (U). Död 1667-09-15 i Möklinta (U). 

Stamtavla till 18:2 Erik Beckius f1722 (3 generationer)

Generation VIII
Dotter
Macklin, Christina. Komministerhustru. Född 1651 i Möklinta (U). Död 1714 i By (W). 

Generation VII
Son
Beckius, Ericus. Komminister i Hjulsjö. Född 1675 i By (W). Död 1760-01-18 i Hjulsjö (T). 

Generation VI
Son
Eriksson - Beckius, Erik. Prästson - Bergsman. Född 1722-09-05 i Hjulsjö (T). Död 1766-02-03 i Hjulsjö (T). 

Hustru
Eriksdotter - Ramberg, Anna (Annika). Bergsmanshustru. Född 1723-07-14 i Holmsjöbråtar, Hjulsjö (T). Död 1789-07-20 i Stamphagen, Gammelhytte Rote, Järnboås (T). 

Antavla till Fredrik I av Danmark (8 generationer)

Generation VII
Annas Mor
Olofsdotter - Malmberg, Katarina. Bergsmanshustru. Född 1691-04-18 i Järnboås (T). Död 1762-11-01 i Holmsjöbråtar, Hjulsjö (T). 

Generation VIII

Mor
Hoyer (Höijer), Maria. Klockarhustru. Född omkring 1663 i Ramnäs (U). Död 1743-01-22 i Järnboås (T). 

Generation IX

Far
Hoyer (Höijer), Kristian. Bruksarrendator. Född omkring 1615 i Hoyerswort, Oldenswort, Schleswig-Holstein, Tyskland. Död 1683-02-05 i Sikfors, Hällefors (T). 

Förgreningen till (min fru) med ovanstående Hustru Katarina Fassing f1630

Generation X
Far
Hoyer, Herman. Furstligt råd och Ståthållare. Född 1571 i Gottorp slott, Schleswig-Holstein, Tyskland. Död 1622-09-13 i Tönnings slott, Schleswig-Holstein, Tyskland. 

Generation XI

Far
Hoyer, Caspar. Ståthållare. Född 1540-07-28 i Husum, Schleswig-Holstein, Tyskland. Död 1594-11-19 i Husum, Schleswig-Holstein, Tyskland. 

Generation XII

Mor
Knutzen (Canuta), Maria (Marike). Hustru. Född omkring 1515 i Husum, Schleswig-Holstein, Tyskland. Död 1560-09-19 i Odense, Danmark. 
Generation XIII
Mor
Frederiks, Geseke. Prinsessa. Född trol. i Husum omkring 1493 i Schleswig-Holstein, Tyskland. Död omkring 1535 i Husum, Schleswig-Holstein, Tyskland. 

Generation XIV
Far
Fredrik I av Danmark. Kung i Danmark 1523 - 1533. Född (trol. på Gottorps slott) 1471-09-03 i Gottorp slott, Schleswig-Holstein, Tyskland. Död 1533-04-10 i Gottorp slott, Schleswig-Holstein, Tyskland. 

Fredrik broder till kung Hans. Adelns man på Danmark-Norges tron innebar bl.a. ett raserande av det lagstiftningsarbete Christian II påbörjat och så var allt vid det gamla igen, klockan hade på nytt vridits tillbaka för Danmarks och Skånelands bönder och borgare. Medhjälparen bör ihågkommas som Gustav Eriksson (Vasa) i Sverige. 

Far Christian I av Danmark. Född 1426. Död 1481-05-21. 
Mor Dorothea av Hohenzollern-Brandenburg. Född 1430. Död 1495-11-10. 

Utom äktenskap med Catharina. Död i barnsäng omkring 1491. 
Barn Catharina Frederiks. Född omkring 1491. Död 1534. 

Utom äktenskap med Marike? Degener. Född. 
Barn Geseke Frederiks. Född trol. i Husum omkring 1493. Död omkring 1535. 

Gift 1:o 1502-04-10 med Anna Brandenburg. Född 1487-08-27. Död 1514-05-03. 
Barn Christian III av Danmark. Född 1503-08-12. Död 1559-01-01. 
Dorothea av Danmark. Född 1504-08-01. Död i Königsberg 1547-04-11. 

Gift 2:o 1518-10-09 med Sofia av Pommern. Född 1498. Död 1568-05-13. 
Barn Hans (Johan) av Danmark. Född 1521-06-28. Död i Hansborg, Haderslev 1580-10-02. 
Elisabet av Danmark. Född 1524-10-14. Död 1586-10-14. 
Adolf av Holstein-Gottorp. Född 1526-01-25. Död 1586-10-01. 
Anna av Danmark. Född omkring 1527. Död 1535-06-04. 
Dorothea av Danmark. Född 1528. Död 1575-11-11. 
Frederik av Danmark. Född 1532-04-13. Död 1556-10-27. 

Fredrik I son Christian III frus syster Katarina var gift med Gustav Eriksson (Vasa)

Generation XIII
Son
Christian III av Danmark. Kung i Danmark 1534 - 1559. Född 1503-08-12 i Gottorp slott, Schleswig-Holstein, Tyskland. Död 1559-01-01 i Koldinghus, Danmark. 

Generation XIII
Hustru
av Saxe-Lauenburg, Dorothea. Född 1511-07-09. Död i Sonderburg 1571-10-07. 

Generation XIII
Syster
av Sachsen-Lauenburg, Katarina. Född 1513. Död 1535-09-23. 

Generation XIII
Make
Gustav Eriksson (Vasa). Kung i Sverige 1523 - 1560. Född 1496-05-12. Död 1560-09-29. 
Gustav Eriksson Vasa föddes 1496 (eller 1497), som son till riksrådet Erik Johansson (Vasa), och dog 1560. Som Gustav 1 regerade han Sverige 1523 - 60. Han gifte sig 1531 med Katarina av Sachsen-Lauenburg (sonen Erik), och 1536 med Margareta Leijonhufvud (sönerna Johan, Magnus och Karl), och 1552 med Katarina Stenbock. Gustav utmärkte sig i slaget vid Brännkyrka 1518 mot Danskarna. Han ingick i en gisslan som fördes i Dansk fångenskap samma år. han flydde till Lübeck hösten 1519 och landsteg vid Kalmar i maj 1520. Efter Stockholms blodbad i november - hans far tillhörde de avrättade - tog han sig till Dalarna och lyckades omsider få igång en folkresning mot Kristian II ("Kristian Tyrann"). Danskarna led nederlag vid Brunbäcks färja och vid Västerås, och Gustav hyllades som riksföreståndare 1521. Med hjälp av en Lybsk flotta erövrades Stockholm, och den 6 juni 1523 valdes Gustav till Sveriges Konung. Gustav grep sig nu an den Katolska Kyrkan, vars oberoende maktställning han ville bryta. Vid Västerås riksdag 1527 genomdrevs reformationen och en del av kyrkans egendom drogs in till staten (Västerås recess). Samtidigt genomfördes en nydaning av förvaltningen: Kungen byggde upp ett centralt kansli och ett system med lokala ståthållare, som stod under hans direkta kontroll. Hans personliga statsledning, även i rena detaljfrågor, framgår drastiskt av hans kärnfulla brev. Den allt starkare centralmakten krävde skatteintäkter, en tung börda för allmogen, som reste sig vid flera tillfällen. I Dalarna förekom tre uppror, det första 1524-25, det andra - den s.k. daljunkerns uppror 1527-28, och det tredje, klockupproret (i protest mot avkrävd klockskatt för varje kyrka) 1531. Det största bondeupproret var dock dackefejden i Småland 1542-43. Alla dessa slogs ner med hård hand, och Gustavs maktställning blev med tiden mycket stark. Sedan Västerås riksdag 1544 godkänt arvföreningen, som gjorde monarkin ärftlig, var "Kung Gösta" praktiskt taget enväldig. Utrikespolitiken präglades av förhållandet till Lübeck och Danmark. Lübecks hjälp i befrielsekriget hade blivit dyrköpt. Under den s.k. grevefejden bröt Gustav med Lübeck och en dansk-svensk flotta besegrade 1535 den Lybska. Gustav Vasas regemente medförde ett starkt uppsving för hela näringslivet. Statsfinanserna sattes i ypperligt skick, även om kungen samtidigt hänsynslöst berikade sig själv. Men den andliga odlingen, särskilt skolväsendet förföll. Gustav, som begravdes i Uppsala domkyrka, efterträddes av sin äldste son Erik. Åt de yngre sönerna testamenterade han stora ärftliga hertigdömen, något som ledde till maktkamp och äventyrade den uppnådda riksenheten. 

Far Eric Johansson (Vasa). Avrättad i Stockholms blodbad 1520-11-08. 
Mor Cecilia Månsdotter (Eka)

Gift 1:o 1531-09-24 med Katarina av Sachsen-Lauenburg. Född 1513. Död 1535-09-23. 
Barn Erik XIV. Född 1533-12-13. 

Gift 2:o 1536 med Margareta Leijonhufvud. Född 1514-01-01. Död 1551-08-26. 
Barn Johan III. Född 1537-12-20
Katharina. Född 1539-06-06. 
Cecilia. Född 1540-11-06. 
Magnus. Född 1542-07-25.
Sten. Född 1544
Anna. Född 1545-06-19.
Karl. Född 1546-04-24Död 1546
Sophia. Född 1547-10-29. 
Elisabeth. Född 1549-04-05
Karl IX. Född 1550-10-04. 

Gift 3:o 1552-08-22 med Katarina Stenbock. Född 1536-07-22. Död 1621-12-13.