Vårt torp

stugan2.jpg (24871 bytes)
Som det ser ut i dag (1998)


Från början av 1900-talet


Handkolorerat foto (färglagd svart-vitt foto)
Förbättrad med blå himmel och moln.


Originalet som blivit kolorerat till vänster
Kanske från 1930 eller 1940-talet

Stugan i Möklinta har varit i släkten på min fars sida ända sedan den byggdes på 1800-talet vissa delar är kanske även från 1700-talet. Det kan kanske vara ett återanvänt soldattorp som har blivit flyttat samt att övervåningen blivit påbyggd. Bottenvåningen har samma planlösning och innermåtten är nästan exakta som ett typiskt soldattorp i den här delen av landet. Det är mycket svårt att kunna forska fram när det är byggt och på vilket sätt. I början använde de endast undervåningen och det var min far som gjorde trappan samt inredde övervåningen (c:a 1920-tal). Det såg man även på de olika beklädnaderna av timret. På undervåningen var det "lerklining" och på övervåningen var det pappspänt som väggbeklädnad.

När jag var liten var vi där på somrarna och jag har mycket minnen därifrån. Ägarförhållandena har varit mycket röriga så huset har inte blivit riktigt underhållet som det borde och var i ett mycket dåligt skick när vi övertog det i augusti 1993. Fönstren var ruttna, timret var ruttet runt hela huset upp till fönsterhöjd och hela golvbjälklaget var ruttet även tomten var igenvuxen och förvildad. Ingen elektricitet eller vatten fanns på tomten. Platsen som det ligger på är mycket trevlig jag har alltid trivts där, nu är det visserligen inte lika mycket lantbruk som det var när jag var liten men det är stora kontraster att komma upp dit härifrån Stockholm.

Eftersom jag har starka släktband dit, familjen tycker om det och huset låg väldigt trevligt (men i ett mycket dåligt skick) bestämde vi oss för att försöka renovera det lite försiktigt så att den genuina gamla känslan kunde bibehållas. Vi blev ägare till Skommars som det har hetat efter min farfars farfar Jan Andersson som var skomakare och flyttade dit när han gifte sig med grannens dotter 1830.

Hösten 1993 började vi renoveringsarbetet, hela familjen hjälptes åt även barn och deras sambon. Fönstren tog jag med hem till Stockholm och renoverade i källaren här. Det var gammalt blåsigt glas i bågarna som jag försiktigt plockade ut och bytte de ruttnade delarna samt kittade tillbaka det gamla glaset igen. Ytterdörren gjorde jag samma sak med.

Timret som var under väggpanelen på huset var också ruttet. Det var ett arbete som jag inte klarade av själv utan fick anlita hjälp av proffs, de fick också lyfta upp huset så mycket som det gick därför att det sjunkit i ena hörnan. Därefter fick vi gjuta nya grundplintar under huset. Regla upp väggarna på utsidan, isolera 5 cm och sätta ny väggpanel som också skulle målas med rödfärg. Knutar och fönster målade vi vita med äkta oljefärg. Den gamla farstun var vi tvungna att riva därför att den stod i vägen vid timmerarbetet. Nu gjorde vi en ny farstu som var lite större en den gamla så att utrymme blev till en dusch med toalett.

Taket och skorstenen behövdes också renoveras samt även de två uthusen. Samtliga takpannor fick plockas ned, undertaken riktas och byta ut ruttnande delar. Oljehärdad masonit och ny tegelläkt monterades innan det enkupiga takteglet lades tillbaka igen. Vi drog även in elektricitet som var en otrolig lyx, nu kunde vi ha ett kylskåp samt slippa fotogenlampor.

Inne i huset fick vi riva bort det gamla golvet, lägga in nytt bjälklag, isolera med 15 cm mineralull. Där lade vi sedan tillbaka de gamla breda (40 cm) golvbrädorna som var slitna efter årens lopp. Dessa ska vi nu försöka att bevara som de är utan att slipa om, det är mycket trevligt att ha dessa skurgolv som är slitna i över hundra år av våran egen släkt samt med en patina som aldrig kan fås på annat sätt.

På väggarna satt det tidigare sk. lerklining (lera och halm som de smetat ut över timret för att få det tätt och slätt) som vi var tvungna att knacka bort. Vi reglade istället upp väggarna som vi isolerade 5 cm och satt upp gipsskivor. På det sättet kunde vi också dölja elledningarna i väggen. I en hörna av det relativt stora köket satt vi in nya skåp med en rostfri diskbänk och en elspis men för övrigt har vi försökt bibehålla det gamla. Allt har därefter målats och tapetserats i gammal stil. Den stora spismuren är målad i kalkfärg, tak o fönster med äkta oljefärg.

Sommaren 1998 gjorde vi en stor förbättring igen, vi borrade efter vatten. Det blev ett mycket djupt hål nämligen 110 meter men istället blev det relativt mycket vatten och med mycket bra kvalité. Året därpå gjorde vi infiltrationsavlopp. Troligen det bästa i byn därför att miljöbestämmelserna har blivit hårdare. Lite konstigt med tanke på att vi är där så lite i förhållande till de bofasta. 

Samtidigt har också farstun med tillhörande dusch och toalett färdigställts så nu har vi rinnande varm och kallt vatten samt ett bra hygienutrymme. 

Som det är nu så fungerar torpet perfekt som bostad. Därför har det inte blivit så mycket större arbeten gjorda de senaste åren. Vedboden har blivit rensad, lite sly har blivit röjt "utanför" tomten (med grannens tillstånd) samt en och annan timme på sofflocket.
Det som återstår att göra är trappan upp till övervåningen samt renovering av övervåningen. Eftersom det inte känns så viktigt just nu så har inte inspirationen kommit ännu. Det är ju även en del löpande arbeten som ska göras hela tiden. Underhåll av huset och tomten, det är snart dags att måla om utvändigt och trädgården ska skötas hela tiden.

Under sommaren 2006 har det sista blivit gjort och renoveringen kan betraktas att vara SLUTFÖRD! Trappan upp till övervåningen samt övervåningen har blivit målad och renoverad dock inte så omfattande som jag förts tänkt, med extra isolering och skivor. I stället finns nu de gamla pappspända taken och väggarna kvar, som nu blivit målade och tapetserade. Jag har dock satt nytt golv och skivor i de båda garderoberna, där det nu har blivit trevligare att gå in. Från början sa jag att arbetet var en 10-årsplan men det tog 13 år att få det klart.

Man är dock inte sysslolös trots allt, sommaren 2007 finns det planer på att isolera lite på vinden och göra ett innanfönster till den övre hallen m.m. Vi hoppas även på att få telefon indragen till stugan. Förra året (2006) blev det många turer med Telia som inte höll fast vid det utlovade priset samt mycket annat strul från maj till oktober. Sedan så ändrade de sig plötsligt och vi skulle nu i maj 2007 få telefon för det ursprungliga priset. Det blir ju trevligt, då finns det ju möjlighet att få Internet också!